Daewoo Espero Owners Manual Romanian PDF

Acest manual a fost conceput pentru a vã familiariza cu funcþionarea ºi întreþinerea noului
dumneavoastrã autoturism DAEWOO ESPERO ºi pentru a vã oferi informaþii importante
de securitate. Vã sfãtuim sã citiþi cu atenþie ºi sã urmaþi recomandãrile conþinute, ceea
ce va face ca acest autoturism sã funcþioneze fãrã defecte, în cel mai plãcut mod.
Când aveþi nevoie de service, amintiþi-vã cã atelierele Daewoo cunosc cel mai bine
vehiculul dumneavoastrã ºi sunt interesate în a vã oferi o satisfacþie completã.
Ne folosim de acest prilej pentru a vã mulþumi cã aþi optat pentru acest produs ºi pentru
a vã asigura de interesul nostru permanent pentru satisfacþia dumneavoastrã atunci
când vã aflaþi la volan.
Acest manual se considerã a face parte permanent din maºinã, astfel încât el trebuie
sã rãmânã împreunã cu vehiculul în cazul revânzãrii.
DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA
CRAIOVA, ROMÂNIA
CUVÂNT ÎNAINTE