mitsubishi :: Mitsubishi Truck Montero Sport XLS
4WD V6-3.5L SOHC (2002)