toyota :: Toyota Truck Tundra Regular Cab 2WD
V6-3.4L (5VZ-FE) (2000)